Fakkeltocht voor Verdraagzaamheid

4 november 2017

Waarom is er deze Fakkeltocht voor Verdraagzaamheid?

Het begint met verdraagzaamheid in de maatschappij. Dat is als een bodem waarop je staat. Maar wil je, dat het leven in de maatschappij beter wordt, dan is er méér nodig dan alleen elkaar verdragen. Wat zou dan het volgende ingrediënt kunnen zijn, zodat je de ander niet alleen verdraagt, maar ook meer dan dat?

Dat kan bijv. GEDULD zijn, meer geduld met jezelf, meer geduld met de ander. In een wereld waarin geweld en strijd en onenigheid steeds vanzelfsprekender lijken te worden, is het van wezenlijk belang om een TEKEN te geven, dat geweld en onverdraagzaamheid nooit en te nimmer de norm kúnnen en mógen zijn. Daarom is deze tocht, deze Fakkeltocht vandaag, als Teken.

Een teken ook van HOOP, dat het ook anders kan, anders dan geweld en strijd die de wereld steeds meer lijken te beheersen. Als een positieve bundeling van krachten die laten weten....... Het kan wèl in een maatschappij zonder geweld. Als teken dat licht altijd sterker zal zijn dan donker. Dat liefde en betrokkenheid bij de ander, altijd sterker zullen zijn dan geweld en macht. Het wordt ook steeds belangrijker voor ieder van ons om te KIEZEN.

Waar wil ik zijn? Waar wil ik wèl heen en waar wil ik níet heen? Die keuzes worden steeds belangrijker voor ieder van ons. Velen in de wereld zijn niet in de gelegenheid om te kiezen. Die zijn in een land of in een gebied, waar misschien honger heerst of vervolging is. Des te belangrijker is het, dat wij in een vrij land leven en dat wij kùnnen en mògen kiezen en dat dat niet overal vanzelfsprekend is.

Wij kiezen er vandaag, NU voor om HIER te zijn en om deze Fakkeltocht met licht te lopen. Moge deze Fakkeltocht LICHT en VREDE verspreiden tot in de verste hoeken van Alkmaar.....van Nederland..... van Europa..... van de Wereld..............

Marion Paula Rosenthal

 

   0621479726

  rosenthalmarionpaula@gmail.com

     Bannewaard 78, 1824 ED Alkmaar

 

Copyright © 2024 Marion Paula Rosenthal